Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 306/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-24

III Cz 1657/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 listopada 2016

Data publikacji: 13 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

rażące naruszenie reguł, uzyskanie większego dochodu, wzmiankowany przepis, szansa na uzyskanie, fakt związany z przebiegiem, charakter dyskrecjonalny, podstawa do zastosowania, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie, koszt postępowań zażaleniowy, hipoteza przepisu, powodu zażaleń, ocena podstawy, sytuacja życiowa strony, rzetelna ocena, skuteczne podważenie, postanowienie zawarte w punktach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • hajduk, rażące naruszenie reguł, umowa o limit kredytowy, uzyskanie większego dochodu, wzmiankowany przepis, szansa na uzyskanie, fakt związany z przebiegiem, charakter dyskrecjonalny, podstawa do zastosowania, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie, koszt postępowań zażaleniowy, hipoteza przepisu, powodu zażaleń, dochód na poziomie, ocena podstawy, sytuacja życiowa strony, rzetelna ocena, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, skuteczne podważenie, postanowienie zawarte w punktach
Zobacz»

III Cz 1858/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 stycznia 2015

Data publikacji: 14 października 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, trudna sytuacja ekonomiczna, zażalenie, powodu kosztów, żądanie w niewielkim zakresie, ból nadgarstka, definitywne rozstrzygnięcie, oczywista bezzasadność roszczenia, całkowity uszczerbek, rozmiar doznanego uszczerbku, postanowienie sądu apelacyjnego, uwzględnienie zasady, koszt postępowania w oparciu, rozstrzygnięcie o zasadności roszczenia, zakończenie procesu leczenia, przeprowadzenie postępowania sądowego, zdrowie z powodu, cały koszt, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie
Zobacz»

III Cz 580/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, uchylenie alimentów, rażące naruszenie reguł, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, studio podyplomowe, studium podyplomowe, postanowienie zawarte w punktach, śląskie, zażalenie, postanowienie sądu najwyższe, dojazd na studia, miesięczna umowa, zatrudnienie stosowne, wyjątek od reguły odpowiedzialności, postępowanie zażaleniowe, ojciec i córka, ukończenie studiów magisterskich, zaniechanie płacenia, przekonanie o zasadności roszczenia, charakter zgłoszonego roszczenia
Zobacz»

I ACz 809/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstępowanie od obciążania, odstąpienie od obciążania, zażalenie pozwanej gminy, długie negocjacje, przebieg procesów, obciążanie powoda, ewentualny koszt procesu, kluczowy argument, zażalenie, sprawa przeciwko gminie, skarżąca gmina, rażące naruszenie reguł, powództwo przeciwko gminie, wywiedzione powództwo, polubowne załatwienie sporu, uzasadnienie rozstrzygnięcia o kosztach, fakt związany z przebiegiem, rozpoznawanie środka, wyjątek od zasady odpowiedzialności, strona negocjacji
Zobacz»

II Cz 79/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, fakt dotyczący sytuacji, regulowanie zadłużenia, dysproporcja w stanie majątkowym, rażące naruszenie reguł, zasada słuszności, odstąpienie od zasady odpowiedzialności, odstąpienie od obciążenia strony, sprawa kosztów procesu, znaczna dysproporcja, charakter dyskrecjonalny, zastosowanie wyjątku, ustalenie zawarte w uzasadnieniu, uwagę znaczną, stan majątkowy strony, sytuacja życiowa i materialna, sytuacja życiowa i majątkowa, zażalenie powódki na postanowienia, podstawa do rozstrzygnięcia, sytuacja życiowa
Zobacz»

III Cz 1315/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 marca 2020

Data publikacji: 5 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, postanowienie o kosztach, przywołane kryterium, kategoria wypadków, omyłka sądu, całokształt okoliczności konkretnej sprawy, zakres obciążenia, obciążanie kosztami, stan majątkowy i sytuacja, sytuacja życiowa strony, postanowienie zawarte w punktach, zażalenie powoda na postanowienie, dr hab., ogół kosztów, ocena przesłanki, uchylenie postanowienia, zażalenie strony
Zobacz»

V Pz 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rażące naruszenie reguł, ekwiwalent za urlopy, charakter sprawy, sytuacja wynikająca z charakteru, odpowiedzialność za wynik procesu, przekonanie strony o zasadności, obowiązek zwrotu kosztów procesu, rejonowy sąd pracy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odniesienie do powoda, zażalenie, charakter żądania, strona przegrywająca kosztów procesu, subiektywne przekonanie strony, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, życiowa strona, norma czasu pracy, zasada słuszności, ewidencja czasu pracy
Zobacz»

II Cz 815/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niezbędny koszt procesu, podstawowa zasada procesu cywilnego, zwrot kosztów niezbędnych, odstąpienie od zasady odpowiedzialności, fakt związany z przebiegiem, zażalenie, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie, sytuacja majątkowa osoby, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, zastosowanie dyrektywy, opłata manipulacyjna, pryzmat zasady, rozpoznanie sprawy z powództwa, postanowienie zawarte w punktach, wynagrodzenie pełnomocników, złożony środek odwoławczy, zwrot kosztu procesu, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie powoda na postanowienie
Zobacz»

II Cz 234/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 maja 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie powódki, zażalenie, mało wnikliwe rozważenie, poniesienie ewentualnych kosztów, fakt utraty pracy, trafne przekonanie, zwolnienie od obowiązku zwrotu, właściwy podpis, zasada słuszności, uzasadnienie w realiach, zastosowanie wobec powódki, dyspozycja omawianego przepisu, zwolnienie od kosztów sądowych, ocena przesłanek zastosowania, radca prawny, sytuacja ekonomiczna strony, pozwany, fakt zwolnienia, rozwiązanie szczególne, odstępstwo od zasady odpowiedzialności
Zobacz»

II Cz 555/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 4 listopada 2015

Data publikacji: 9 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, okoliczności zewnętrzne, wartość przedmiotu zaskarżenia, postanowienie zawarte w punktach, błędne przekonanie, osoba zobowiązana do uiszczenia, informacja od banku, ewentualne powodzenie, nowe rozwiązanie prawne, możliwość zastosowania w sprawie, żądanie odrzucenia, ocena możliwości zastosowania, uzyskanie kredytu hipotecznego, słabsza pozycja, wystąpienie w sprawie, zaskarżone postanowienie o kosztach, spółdzielnia mieszkaniowa, pozwana kwota
Zobacz»

II Cz 116/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, powództwo obowiązane, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy, zażalenie, zażalenie powoda, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, pozwany koszt, radca prawny, towarzystwo, obowiązek zwrotu, system informacji prawnej, podstawa odstąpienia od obciążenia, niejednolitość orzecznictwa, uzasadniona podstawa do odstąpienia, uprzednie zwolnienie, zasadzenie zwrotu kosztów, strona przed wytoczeniem powództwa, odpowiedź na zażalenie, ewentualna zmiana zaskarżonego orzeczenia
Zobacz»

III Cz 459/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 maja 2015

Data publikacji: 25 maja 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • komornik, poszukiwanie majątku dłużnika, postępowanie egzekucyjne, subiektywne odczucie powoda, dąbek, użytkowanie wieczyste na nieruchomości, rażące naruszenie reguł, prawo użytkowania wieczyste, jastrząb, zdrój, wierzyciel, całokształt okoliczności faktycznych sprawy, potrzeba stosowania, majątkowy dłużnik, rozważenie całokształtu, reguła odpowiedzialności, wniosek egzekucyjny, cech bezprawności, podstawa do stosowania, uzasadnień stosowania
Zobacz»

III Cz 280/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 17 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • potrzeba dania, formułowanie pism procesowych, sposób formułowania pism, przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, niemożność wyegzekwowania, własna opinia, zaskarżone rozstrzygnięcie o kosztach, następujące orzeczenie, postanowienie sądu najwyższe, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, charakter dyskrecjonalny, zażalenie, aspiracja, koszt procesu w oparciu, rażąca niesprawiedliwość, rodzinny powód, stan majątkowy i sytuacja, przeciwnik, sytuacja życiowa strony, materiał zgromadzony w aktach
Zobacz»

I ACz 1243/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 lipca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wypadku kodeksów, trudna sytuacja ekonomiczna powoda, żądanie powodów dotyczące zapłaty, zażalenie, możliwość odstąpienia od obciążenia, szczególności zastosowań, strona pozwana kwot, zły stan majątkowy, fakt związany z przebiegiem, oczywiście niewłaściwe postępowanie, koszt postępowania należny, sytuacja ekonomiczna strony, oddalenie żądania powodów, wystąpienie wyjątkowe, sprawa braku, rozwiązanie szczególne, stan majątkowy strony, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, strona od obowiązku zwrotu, dalsza okoliczność
Zobacz»

III APz 28/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu, gminny ośrodek pomocy, obciążenie strony powodowej, zasada słuszności, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, koszt pracodawcy, ocena okoliczności rozpoznawanej sprawy, odstąpienie od obciążenia strony, pozwany, charakter dyskrecjonalny, upływ terminu przedawnienia, powodów oddalenia, przedawnienie roszczeń, postanowienie zawarte w punktach, zużycie, koszt opłaty skarbowej, rozpatrywany przypadek, pozwany koszt, udzielone pełnomocnictwo
Zobacz»

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, postanowienie, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy
Zobacz»

III Cz 32/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 lutego 2016

Data publikacji: 24 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, brak obiektywnych kryteriów, ogół kosztów, przywołane kryterium, brak ustawowej definicji, finansowa możliwość, renta rodzinna, bardzo niski dochód, wyjątkowo ciężka sytuacja, zażalenie, zażalenie powoda, rozpoznanie przez sąd rejonowy, całokształt okoliczności konkretnej sprawy, warunek ugody, kryteriach sądów, część kosztów, sytuacja życiowa i materialna, proces, sytuacja majątkowa i życiowa, wypadek
Zobacz»

III Cz 1067/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt procesu drugiej strony, rak, zażalenie, jedyny koszt, fachowy pełnomocnik, pozew ponad kwotę, życiowa strona, zwolnienie powódki, wysunięte roszczenie, małoletni syn, konsekwencja natury finansowej, niski nakład, fachowa reprezentacja, pełne wynagrodzenie za pracę, praca fachowa, tętniak tętnicy, intensywne leczenie farmakologiczne, częściowe obciążanie, tętnica mózgowa, obowiązek zwrotu kosztów procesu
Zobacz»

I ACz 119/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, zażalenie, postępowanie zażaleniowe, zasada słuszności, koszt procesu, prawo procesowe mające istotne, szczególny przypadek, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, orzekanie o kosztach, niewątpliwie trudna sytuacja majątkowa, rodzaj i zakres cierpień, matematyczna zasada, pozwany, sytuacja ekonomiczna, możliwość modyfikowania, możliwość zasięgnięcia opinii, wewnętrzne poczucie, sytuacja zaistniała w sprawie, przebieg procesów, znaczna część powództwa
Zobacz»

VII Pa 243/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, zażalenie, obciążenie powódki, strona przegrywająca kosztów procesu, odpowiedzialność za wynik procesu, utrzymanie rodziców, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, obciążenie strony, odstąpienie od obciążania powódki, zażalenie powódki, przedmiotowe zażalenie, przeciwnik, sytuacja życiowa strony, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, stan majątkowy, majątkowa strona, podważenie prawidłowości rozstrzygnięcia sądu, zażalenie na postanowienie sądu, dotyczących sytuacji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Gabriela Sobczyk
Data wytworzenia informacji: