Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19841

I C 167/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 25.08.2015 r. w sprawie V ACa 102/15 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 167/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa A. W. (1) , J. W. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda A. W. (1) kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 169/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-06-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C 169/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa P. W. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. S. na rzecz powoda P. W. kwotę 75.657,53 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 53/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lipca 2011 rok
Czytaj więcej»

I C 169/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2023-10-19

Data publikacji: 2023-12-19

trafność 100%

S ygn. akt:I C 169/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Leszczewska po rozpoznaniu w dniu 19 października 2023 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko A. C. , R. C. o wydanie nieruchomości nakazuje pozwanym A. C. i R. C. wydanie powodowi (...) w K. nieruchomości obejmujące działki: - o numerze (...)
Czytaj więcej»

I C 173/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Sygn. akt:I C 173/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Malicka po rozpoznaniu w dniu 5 października 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa T. J. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o ustalenie 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 377zł (trzysta siedemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 173/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2024-02-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 173/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Motyczka po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. J. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy (...) w G. o uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach kwotę 39,07 (t
Czytaj więcej»

I C 188/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2019-10-25

Data publikacji: 2024-02-27

trafność 100%

Sygn. akt:I C 188/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Suchecki Protokolant: stażysta Katarzyna Kuchta po rozpoznaniu w dniu 23 października 2019 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności utrzymuje w mocy w całości wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 22 maja 2019 roku (sygn. akt I C 188/
Czytaj więcej»

I C 190/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2024-02-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 190/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Beata Majewska-Czajkowska Protokolant: sekretarz sądowy Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 roku w Gliwicach sprawy z powództwa S. G. przeciwko (...) w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda S. G. na rzecz pozwanego (...) w W. kwotę 4117 (cztery tysiące sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępo
Czytaj więcej»

I C 191/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-03-17

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 191/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: stażysta Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa B. S. przeciwko J. Ż. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 55.350 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych); 2 w pozostałym zakresie powództwo oddala; 3 znosi pomiędzy
Czytaj więcej»

I C 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2024-02-14

trafność 100%

Sygn. akt:I C 187/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Sandra Bień po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko A. P. , B. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gliwicach kuratorowi dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych J. P. wynagrodzenie w kwocie 4.428 zł
Czytaj więcej»

I C 188/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2022-03-02

Data publikacji: 2024-03-27

trafność 100%

Sygn. akt:I C 188/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Hajduk Protokolant: Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2022 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. K. (1) , J. K. (2) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie oraz zapłatę 1 ustala, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu hipotecznego z dnia 15 maja 2008 roku, numer (...) zawartej pomi
Czytaj więcej»