Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19788

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2016-10-26

trafność 100%

Sygn. akt:I C 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Katarzyna Sztymelska Protokolant: starszy protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. N. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 16 kwietnia 2015 roku, 2 oddala powództwo, 3 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 600 (
Czytaj więcej»

I C 24/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa R. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Rejonowemu (...) w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. SSO Tadeusz Trojanowski Sygn. akt I C 24/15 UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko Miastu G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Miasta G. na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 85.206,16 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 16/100) złotych z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 30/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-12-30

Data publikacji: 2023-10-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 30/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Sandra Olesiak po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko W. Ś. ( W. Ś. ) o wydanie i zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 24 sierpnia 2010r. sygn. akt I C 263/10; 2 nakazuje pozwanemu W. Ś. aby wydał powódce Gminie G. nieruchomość położoną w
Czytaj więcej»

I C 29/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2023-11-21

Data publikacji: 2024-02-14

trafność 100%

Sygn. akt:I C 29/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Cyntia Bartoszewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2023 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. A. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda M. A. kwotę 66957,14 (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pi
Czytaj więcej»

I C 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt:I C 28/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Beata Majewska-Czajkowska Protokolant: sekr. sądowy Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa G. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. O. kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 36/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-06-24

Data publikacji: 2023-12-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 36/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Motyczka po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2021 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę, ewentualnie zapłatę 1 ustala, że umowa nr (...) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych (...) zawarta w dniu 2 września
Czytaj więcej»

I C 38/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 38/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko D. B. , W. M. , J. O. przy udziale interwenienta ubocznego J. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki Gminy G. na rzecz pozwanych D. B. , W. M. , J. O. solidarnie kwotę 3.651,00 (trzy
Czytaj więcej»

I C 30/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2022-02-21

Data publikacji: 2023-05-22

trafność 100%

IC 30/21 UZASADNIENIE Powód (...) w G. domagał się zasądzenia od pozwanej S. K. 26.112,90 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11.12.2020r. Uzasadnił, że 27.12.2007r. strony zawarły umowę kredytu Nr (...) w wysokości 118.798,05zł indeksowanego do CHF. W związku z nieterminową spłatą, pismem z 16.02.2018r. wezwał pozwaną do uregulowania zaległości. Pismem z dnia 10.10.2008r. wypowiedział umowę. Wierzytelność została zabezpieczona hipoteką kaucyjną do kwoty 201.956,68zł ustanowioną w księdz
Czytaj więcej»

I C 38/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2021-01-22

Data publikacji: 2023-05-16

trafność 100%

Sygn. akt:I C 38/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Anna Sznura po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2021 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki: a) kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lipca 2017r. do dnia zapłaty
Czytaj więcej»