Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
19903

I C 1/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2020-12-15

Data publikacji: 2023-10-17

trafność 100%

Sygn. akt:I C 1/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Tomasz Chmiel po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko J. T. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 670.980,67 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 67/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
Czytaj więcej»

I C 6/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-29

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 6/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 118 109,61 (sto osiemnaście tysięcy sto dziewięć i 61/100) złotych z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 116 74
Czytaj więcej»

I C 4/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 25.08.2015 r. w sprawie V ACz 805/15 zmienił pkt 4 wyroku sądu I instancji
Sygn. akt: I C 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: stażysta Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa małoletniego M. S. przeciwko Gminie G. o zapłatę i o rentę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda – w miejsce renty ustalonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2010r. w sprawie o sygnaturze I C
Czytaj więcej»

I C 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2024-02-22

trafność 100%

Sygn. akt:I C 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Motyczka po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa B. K. przeciwko (...) z siedzibą w S. , (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) z siedzibą w S. na rzecz powódki B. K. kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych z odsetkami za
Czytaj więcej»

I C 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt:I C 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Katarzyna Sztymelska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko M. M. (1) , M. M. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. M. (1) na rzecz powoda kwotę 154 230,79 złotych (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydz
Czytaj więcej»

I C 5/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 13.11.2014 r. w sprawie V ACa 361/14 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 5/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa C. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki C. B. kwotę 93.493,28 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 28/1
Czytaj więcej»

I C 8/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 8/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko K. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 313.473,58 zł (trzysta trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi li
Czytaj więcej»

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Sygn. akt:I C 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Domicela Gawlińska - Kowalczyk Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa D. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej o odszkodowanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3600 (trzy tysiące s
Czytaj więcej»

I C 15/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2023-11-23

Data publikacji: 2024-02-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 15/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Leszczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2023 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko P. R. , K. R. o zapłatę 1 oddala powództwo główne i powództwa ewentualne; 2 tytułem kosztów procesu zasądza od powoda (...) z siedzi
Czytaj więcej»

I C 21/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 25.02.2015 r. w sprawie V ACa 622/14 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 21/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w B. przeciwko A. W. (1) o zapłatę 1 uchyla nakaz zapłaty z dnia 25 października 2013 roku sygn. akt I Nc 64/13 w zakresie kwoty 145 069, 61 (sto czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 61/
Czytaj więcej»