Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17840

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko Miastu G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Miasta G. na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 85.206,16 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 16/100) złotych z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 26/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Sygn. akt:I C 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) w K. na rzecz pozwanego (...) S. A. z siedzibą w K. kwotę 3617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwr
Czytaj więcej»

I C 38/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 38/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy G. przeciwko D. B. , W. M. , J. O. przy udziale interwenienta ubocznego J. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki Gminy G. na rzecz pozwanych D. B. , W. M. , J. O. solidarnie kwotę 3.651,00 (trzy
Czytaj więcej»

I C 40/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C 40/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w G. przeciwko T. Z. , E. Z. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 79 076,78 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 78/100) z odsetkami umownym
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem z dnia 29.02.2016 r. w sprawie V ACz 196/16 zmienił w pkt 2 wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: stażysta Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa L. G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy (...) , ulicy (...) , ulicy (...) w G. o uchylenie uchwał, o zapłatę , o ustalenie i o wydanie 1 powództwo oddala; 2 odstępuje od obciążania
Czytaj więcej»

I C 46/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-02

Data publikacji: 2016-10-22

trafność 100%

Sygn. akt:I C 46/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. B. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) w T. o zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Gliwicach na rzecz adwokata D. M. kwo
Czytaj więcej»

I C 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 5.12.2014 r. w sprawie V ACa 410/14 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 48/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki M. Ś. kwotę 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 08 listo
Czytaj więcej»

I C 50/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 50/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. (...) w R. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr (...) podjętą w dniu 4 grudnia 2013 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej budynku; 2
Czytaj więcej»

I C 26/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-09-07

Data publikacji: 2016-10-26

trafność 100%

Sygn. akt:I C 26/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Katarzyna Sztymelska Protokolant: starszy protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 7 września 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. N. o zapłatę 1 uchyla wyrok zaoczny z dnia 16 kwietnia 2015 roku, 2 oddala powództwo, 3 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 600 (
Czytaj więcej»

I C 28/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt:I C 28/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Beata Majewska-Czajkowska Protokolant: sekr. sądowy Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa G. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda G. O. kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»