Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17521

I C 50/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 50/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. (...) w R. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr (...) podjętą w dniu 4 grudnia 2013 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej budynku; 2
Czytaj więcej»

I C 52/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2015-11-18

trafność 100%

Sygn. akt:I C 52/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Domicela Gawlińska - Kowalczyk Protokolant: Małgorzata Bycka po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. F. przeciwko E. L. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki M. F. na rzecz pozwanej E. L. (1) kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwro
Czytaj więcej»

I C 54/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2015-10-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 54/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa P. C. przeciwko (...) S.A w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 200.000 (dwieście tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2010 roku do dnia zapłaty; 2 zasądza od pozwanego na rz
Czytaj więcej»

I C 55/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-02-02

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 55/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lutego 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: stażysta Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa E. F. przeciwko D. S. (1) o zapłatę oddala powództwo. I C 55/15 UZASADNIENIE Powódka domagała się od pozwanego zapłaty kwoty 90 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztó
Czytaj więcej»

I C 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-18

Data publikacji: 2015-09-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa K. F. z domu Ś. i małoletniej M. Ś. reprezentowanej przez matkę M. Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz małoletniej powódki M. Ś. dalsze
Czytaj więcej»

I C 62/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 62/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Wołoch po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę i podwyższenie renty wyrównawczej 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W
Czytaj więcej»

I C 65/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowieniem zawartym w wyroku z dnia 23.01.2015 r. w sprawie V ACz 684/14 zmienił pkt 2 wyroku sądu I instancji
Sygn. akt: I C 65/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa J. R. przeciwko A. W. , K. H. , P. H. i (...) SA w W. o zapłatę, o rentę i o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu; 3 przyznaje adwokatowi A. C. od Skarbu Państwa – Sądu Ok
Czytaj więcej»

I C 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 65/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa G. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w K. na rzecz powoda G. B. kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 23 maja 2014 roku; 2
Czytaj więcej»

I C 68/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-03-30

Data publikacji: 2016-08-11

trafność 100%

Sygn. akt:I C 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa E. W. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) w P. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 359 340 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

I C 72/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-11-04

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Zych po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa N. W. i R. W. (1) przeciwko K. W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 7234,00 (siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) złote tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»