Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15032

I C 8/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 8/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko K. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 313.473,58 zł (trzysta trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi li
Czytaj więcej»

I C 7/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt:I C 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Katarzyna Sztymelska Protokolant: sekr. sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko M. M. (1) , M. M. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. M. (1) na rzecz powoda kwotę 154 230,79 złotych (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydz
Czytaj więcej»

I C 9/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 9/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: starszy protokolant sądowy Agnieszka Wołoch po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa G. P. , J. P. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. na rzecz powodów J. P. i G. P. solidarnie kwotę 129.27
Czytaj więcej»

I C 12/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 9.07.2015 r. w sprawie V ACa 861/14 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 12/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Małgorzata Bycka po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. W. i małoletniego W. Z. reprezentowanego matkę M. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie, rentę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz małoletniego powoda W. Z. zadośćuczynienie w
Czytaj więcej»

I C 17/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-02-20

Data publikacji: 2016-03-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 17/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 11.088,72 (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt osiem i 72/100
Czytaj więcej»

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-12-04

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt:I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzmieniu po sprostowaniu Dnia 04 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa D. O. (1) przeciwko S. S. (1) o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego S. S. (1) na rzecz powoda D. O. (1) kwotę 98.450 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
Czytaj więcej»

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Sygn. akt:I C 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Domicela Gawlińska - Kowalczyk Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa D. G. przeciwko Skarbowi Państwa - Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej o odszkodowanie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3600 (trzy tysiące s
Czytaj więcej»

I C 24/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-09-22

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 24/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Marta Strzała po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa R. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Rejonowemu (...) w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. SSO Tadeusz Trojanowski Sygn. akt I C 24/15 UZASADNIENIE Powó
Czytaj więcej»

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko Miastu G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Miasta G. na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 85.206,16 (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 16/100) złotych z ustawowymi odsetkami od d
Czytaj więcej»

I C 26/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Sygn. akt:I C 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Katarzyna Banko Protokolant: Julia Piątek po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) w K. na rzecz pozwanego (...) S. A. z siedzibą w K. kwotę 3617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwr
Czytaj więcej»