Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
11011

III Ca 472/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-01-23

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 472/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Leszek Dąbek (spr.) Sędziowie: SO Lucyna Morys - Magiera SO Roman Troll Protokolant: Aleksandra Walczak po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na rozprawie sprawy z wniosku (...) Spółki Akcyjnej w K. z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta G. , (...) Spółki Jawnej M. H. , M. W. w G. o ustanowienie służebności przesyłu
Czytaj więcej»

II C 218/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-03-17

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygn. akt II C 218/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach II Wydział Cywilny Ośrodek (...) w R. w składzie: Przewodniczący SSO Katarzyna Banko Protokolant Bogumiła Brzezinka po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Rybniku sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w T. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi (..
Czytaj więcej»

VIII Pa 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Sygn. akt VIII Pa 22/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w G. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Andrzejewska Sędziowie: SSO Grażyna Łazowska SSR del. Anna Capik-Pater (spr.) Protokolant: Ewa Gambuś po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017r. w G. sprawy z powództwa M. M. ( M. ) i C. M. ( M. ) przeciwko Zespołowi (...) w K. o rentę wyrównawczą na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w G. z dnia
Czytaj więcej»

VI Ka 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-07-03

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 274/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Krzysztof Ficek Sędziowie SSO Bożena Żywioł (spr.) SSR del. Marcin Schoenborn Protokolant Natalia Skalik-Paś przy udziale Elżbiety Ziębińskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. sprawy T. M. (1) , syna T. i S. ur. (...) w R. oskarżonego z art. 177§1 kk w zw. z art 178 kk przy zast. art.
Czytaj więcej»

VI Ka 274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 274/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Krzysztof Ficek Sędziowie SSO Bożena Żywioł (spr.) SSO Kazimierz Cieślikowski Protokolant Agata Lipke przy udziale Jolanty Mandzij Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. sprawy P. B. ur. (...) w K. , syna J. i J. oskarżonego z art. 177§1 i 2 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońc
Czytaj więcej»

VI Ka 276/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2015-06-30

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 276/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marcin Schoenborn Protokolant stażysta Katarzyna Kajda bez udziału oskarżyciela publicznego Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. sprawy obwinionego S. K. s. J. i Z. , ur. (...) w S. o wykroczenie z art. 96§3 kw w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym na skutek a
Czytaj więcej»

VI Ka 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2015-08-20

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Mika Sędziowie SSO Grażyna Tokarczyk SSO Marcin Mierz (spr.) Protokolant Aleksandra Studniarz przy udziale Marka Dutkowskiego Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. sprawy W. D. syna J. i J. , ur. (...) w B. , oskarżonego z art. 177§2 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę
Czytaj więcej»

VI Ka 288/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 288/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Marcin Mierz Sędziowie SSO Grażyna Tokarczyk (spr.) SSO Małgorzata Peteja-Żak Protokolant Aleksandra Studniarz po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu Mariusza Adamioka sprawy R. M. (1) syna Z. i R. , ur. (...) w R. oskarżonego z art. 177§2 kk na skutek apelacji wnies
Czytaj więcej»

VI Ka 291/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2014-07-04

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 291/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Bożena Żywioł Sędziowie SSO Krzysztof Ficek (spr.) SSR del. Marcin Schoenborn Protokolant Natalia Skalik-Paś przy udziale Elżbiety Ziębińskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. sprawy B. S. ( S. ), syna T. i S. ur. (...) w S. oskarżonego z art. 178a§4 kk na skutek apelacji wniesione
Czytaj więcej»

VI Ka 154/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-06-27

Data publikacji: 2014-07-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Okręgowy stwierdza, że fakt ujawnienia na etapie postępowania odwoławczego okoliczności, które można ocenić, jako wzbudzające wątpliwości, co do poczytalności oskarżonego, następnie wyjaśnionych opinią biegłych lekarzy psychiatrów, nie pozwala uznać, aby takie wątpliwości mógł i powinien powziąć Sąd I instancji, jeżeli nie dysponował (...)
Sygnatura akt VI Ka 154/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Grażyna Tokarczyk (spr.) Sędziowie SSO Arkadiusz Łata SSO Agata Gawron-Sambura Protokolant Sylwia Sitarz przy udziale Bożeny Sosnowskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2014 r. sprawy S. F. ur. (...) w T. syna A. i G. oskarżonego z art. 244 kk na skutek apelacji wniesionej przez oskarżo
Czytaj więcej»