Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
14820

VI Ka 858/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Sygn. akt VI Ka 858/17 UZASADNIENIE WYROKU z dnia 7 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 18 lipca 2017r., w sprawie o sygn. IX K 1787/16, uznał oskarżonego S. K. za winnego popełnienia czynu polegającego na tym, że jako podatnik, działając czynem ciągłym, w okresie od 27.06.2011r. do 25.01.2012r. oraz od 26.03.2012r. do 25.05.2012r. w G. uchylił się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zaniechał składania w (...) Urzędzie Skarbowym w G. deklaracji VAT-7 oraz prowad
Czytaj więcej»

VI Ka 859/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 859/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Kazimierz Cieślikowski Sędziowie SSO Grzegorz Kiepura SSO Arkadiusz Łata (spr.) Protokolant Aleksandra Studniarz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. przy udziale Agnieszki Schwarz-Rasińskiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. w G. sprawy H. S. ur. (...) w Z. syna E. i M. oskarżonego z art. 284§2 kk na skutek a
Czytaj więcej»

VI Ka 859/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Ka 859/17 UZASADNIENIE Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2017 r. sygn. VI K 473/16 wniósł obrońca oskarżonego W. P. , zaskarżając powyższy wyrok na korzyść oskarżonego i zarzucając: - obrazę art. 5 k.p.k. przez niepowzięcie przez Sąd wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego, - art. 7 k.p.k. przez dowolną ocenę materiału dowodowego, - art. 366 k.p.k. przez brak wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, - 410 k.p.k. przez brak oparcia wyroku o całokształt ok
Czytaj więcej»

VI Ka 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-10

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 860/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Arkadiusz Łata Protokolant Barbara Szkabarnicka przy udziale Katarzyna Hałabuzy-Kalety Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T. oraz przedstawiciela Ś. Urzędu Celno-Skarbowego w K. E. P. po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2017 r. sprawy G. G. ur. (...) w Ż. syna Z. i T. oskarżonego z art. 107§1 kks na skutek apelacji wni
Czytaj więcej»

VI Ka 860/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-10

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Sygn. akt VI Ka 860/17 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy stwierdził, co następuje. Apelacja oskarżonego okazała się skuteczna jedynie w nader ograniczonym zakresie, a mianowicie iż w następstwie jej wywiedzenia należało zmienić punkty 1 i 2 zapadłego wyroku przyjmując, że przypisane G. G. (1) czyny z art. 107 § 1 kks stanowią przestępstwa skarbowe. Co do istoty natomiast apelacja trafna nie jest i na uwzględnienie nie zasługuje. Sąd orzekający dokonał bowiem w przedmiotowej sprawie prawidłowych ustaleń
Czytaj więcej»

VI Ka 861/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-01-10

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: „Sprawca przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, co oznacza, że wyłącznie przepis art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii może być podstawą wymierzenia grzywny, gdyż wyprzedza on normy (...)
Sygnatura akt VI Ka 861/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Kazimierz Cieślikowski Sędziowie SO Arkadiusz Łata SO Grażyna Tokarczyk (spr.) Protokolant Natalia Skalik-Paś przy udziale Bożeny Sosnowskiej Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 r. sprawy 1. D. K. , syna J. i J. ur. (...) w Z. oskarżonego z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 29.07.2005r
Czytaj więcej»

VI Ka 864/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Sygn. akt VI Ka 864/17 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2017 r. Wyrokiem z dnia 5 lipca 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VII K 388/16, Sąd Rejonowy w Zabrzu uznał oskarżonego A. P. za winnego popełnienia czynu polegającego na tym, że w dniach od 9 października 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r., jako Prezes Zarządu firmy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ulicy (...) , urządzął w lokalu (...) w Z. przy ulicy (...) , w celach komercyjnych gry o charakte
Czytaj więcej»

VI Ka 865/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 865/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Agata Gawron-Sambura Sędziowie SSO Kazimierz Cieślikowski SSO Marcin Schoenborn (spr.) Protokolant Aleksandra Studniarz przy udziale Krystyny Marchewki Prokuratora Prokuratury Okręgowej po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. sprawy P. W. syna S. i R. ur. (...) w R. oskarżonego z art. 160§1 kk i art. 90 prawa budowlan
Czytaj więcej»

VI Ka 865/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Sygnatura akt VI Ka 865/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Arkadiusz Łata Protokolant Barbara Szkabarnicka przy udziale Kamila Rogozińskiego Prokuratora Prokuratury Rejonowej w T. po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2017 r. sprawy K. P. ur. (...) w W. syna M. i M. oskarżonego z art. 178a§1 kk na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Ta
Czytaj więcej»

VI Ka 865/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-01

trafność 100%

Sygn. akt VI Ka 865/17 UZASADNIENIE Sąd Okręgowy stwierdził, co następuje. Apelacja obrońcy nie jest zasadna i na akceptację nie zasługuje. Sąd orzekający dokonał bowiem w przedmiotowej sprawie prawidłowych ustaleń faktycznych i wbrew podniesionym zarzutom nie naruszył w żadnym stopniu prawa materialnego, a i w istotniejszej mierze – prawa procesowego. Na nasuwa wątpliwości rozstrzygnięcie w kwestii sprawstwa i winy oskarżonego oraz prawnej kwalifikacji przypisanego mu występku. Takie wykonanie
Czytaj więcej»