Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
18852

I C 282/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-07-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C 282/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko (...) Sp. z o.o. w G. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. I C 282/13 UZASADNIENIE
Czytaj więcej»

I C 282/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-11

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt:I C 282/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w brzmieniu po sprostowaniu Dnia 11 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: st. sekr. sądowy Barbara Malicka po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa H. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych z odsetkami 13% w skali roku
Czytaj więcej»

I C 285/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-06-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 285/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Z. W. ( W. ) przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda Z. W. kwotę 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) złotych z ustawowymi odsetkami od kwot
Czytaj więcej»

I C 286/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-01-08

Data publikacji: 2016-01-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 286/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki M. M. kwotę 81.000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 286/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-04-27

trafność 100%

Sygn. akt: I C 286/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: protokolant sądowy Aleksandra Strumiłowska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od kwoty: - 27.000 zł
Czytaj więcej»

I C 286/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 286/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: starszy protokolant sądowy Wioleta Motyczka po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 roku w Gliwicach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1) zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 82.000 (osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych z następującymi odsetkami: - od kwo
Czytaj więcej»

I C 291/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-02-09

Data publikacji: 2017-05-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: sekr. sądowy Wioleta Motyczka po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę i rentę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda R. B. kwotę 106.000 (sto sześć tysięcy) złotych z odsetkami: -
Czytaj więcej»

I C 304/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt:I C 304/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSO Barbara Przybylska Protokolant: Sandra Bień po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017 roku w Gliwicach sprawy z powództwa W. P. przeciwko J. P. (1) , B. B. o zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej B. B. kwotę 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. SSO Barbara Przybylska Sygn
Czytaj więcej»

I C 50/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 50/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Trojanowski Protokolant: Anna Szpręgiel po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości ul. (...) w R. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę nr (...) podjętą w dniu 4 grudnia 2013 roku w sprawie aktualizacji dokumentacji technicznej budynku; 2
Czytaj więcej»

I C 48/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 5.12.2014 r. w sprawie V ACa 410/14 zmienił wyrok sądu I instancji
Sygn. akt: I C 48/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR del. Łucja Oleksy-Miszczyk Protokolant: Karolina Pikuła po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 roku w Gliwicach sprawy z powództwa M. Ś. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powódki M. Ś. kwotę 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 08 listo
Czytaj więcej»