Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 344/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-03

V ACa 651/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 11 marca 2015

Data publikacji: 2 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

wierzyciel, skutek prawny ugody, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, pozwany, ugoda pozasądowa, nieważność ugody, nakaz zapłaty, zawarcie rzeczonej ugody, błąd dopuszczalny, dłużnik, wypłacalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, wartość przedmiotu sporu, skutek prawny ugody, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, pozwany, ugoda pozasądowa, nieważność ugody, pozbawienie wykonalności, nakaz zapłaty, zawyżony koszt procesu, brak prawidłowej oceny, zawarcie rzeczonej ugody, błąd dopuszczalny, odnalezienie dowodów, dłużnik, wypłacalność, skutek wygaśnięcia zobowiązania, zła wiara powoda, podstawa podważenia
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, wypadek, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ugoda, tytuł wykonawczy, wykonalność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, ugoda sądowa, wykonalność, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku
Zobacz»

VIII GC 77/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wykonalność, tytuł wykonawczy, pozwany, komornik, egzekucja, ugoda pozasądowa, cofnięcie wniosków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, postępowanie zabezpieczające, treść ugody, wykonalność, tytuł wykonawczy, pozwany, zawarcie ugody, realizacja ugody, komornik, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wniosek o wszczęcie, postępowanie egzekucyjne, zobowiązanie, ugoda pozasądowa, należność główna, cofnięcie wniosków, rachunek bankowy powoda, zajęcie rachunków bankowych, korespondencja pomiędzy stronami
Zobacz»

X GC 368/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2020

Data publikacji: 4 lutego 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ugoda, egzekucja, wierzyciel, dłużnik, tytuł wykonawczy, skarga na czynność komornika, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, egzekucja, wierzyciel, dłużnik, sposób prowadzenia egzekucji, egzekucja z nieruchomości, hipoteka umowna łączna kaucyjna, wzajemne ustępstwa, tytuł wykonawczy, treść ugody sądowej, oświadczenie woli, skarga na czynność komornika, tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, roszczenie, ocena ważności ugody, klauzula wykonalności, dłużnik rzeczowy, sytuacja majątkowa i życiowa, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

skutek prawny ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

nieważność ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, nieważność ugody, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny
Zobacz»

VIII Ga 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, wierzyciel, wykonalność, pozwany, dłużnik, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzyciel, ręka wierzycieli, rachunek bankowy wierzyciela, warunek ugody, gotówka do rąk, wykonalność, pozwany, umowa ugody, dłużnik, zwrot odpowiedzi na pozew, przelew, tytuł wykonawczy, centrum, termin wpłaty, forma płatności, wola, nakaz zapłaty, postanowienie sądu rejonowego szczecin, komornik
Zobacz»

III Ca 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2015

Data publikacji: 10 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, wykonalność, tytuł wykonawczy, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wykonalność, śródmieście, odszkodowanie, wykonalność ugody, ruda śląska, tytuł wykonawczy, interpretacja ugody, buczek, treść ugody, podatek dochodowy od osób fizycznych, wynik omyłki pisarskiej, komornik, koszt postępowania odwoławczego, rozwiązywanie z pracownikami stosunku, zasada rozwiązywania, strona ugody, praca z przyczyn niedotyczących, ugoda zawarta przed sądem, prawo rozwiązania umowy
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwany, skutek prawny ugody, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, wierzyciel, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, niepewność
Zobacz»

I C 180/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 września 2018

Data publikacji: 16 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, egzekucja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, system, tytuł wykonawczy, realizacja ugody, nadanie przez sąd, podpis poświadczony notarialnie, próba, liczba dni opóźnienia, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, wykonanie ugody, komenda, wykonywanie testów, komendant, protokół porozumienia, ugoda klauzuli, egzekucja, bezskuteczny upływ, pozwany
Zobacz»

I ACa 518/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nieważność ugody, skutek prawny ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • bielsko podlaskie, ugoda sądowa, nieważność ugody, ustalenie nieważności ugody, akt sprawy sądu rejonowego, treść zawartej ugody, skutek prawny ugody, zawarcie ugody, podział majątku spadkowego, uznanie ugody, wada oświadczenia woli, protokół rozprawy, zasada współżycia społecznego, przesłanka uznania, zakres szacowania nieruchomości, sprawa o dział spadku, wpływ błędów, odmienność ustaleń, ustępstwo, protokół sądowy
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

skutek prawny ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód, pełne rozliczenie
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, wierzyciel, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, płatność raty, obowiązek solidarnej zapłaty, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności, wystawiony weksel, dług spółki, umowa leasingowa, poręczenie wekslowe
Zobacz»

III C 491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

skutek prawny ugody, ugoda pozasądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zachowek, skutek prawny ugody, wykonanie ugody, wpływ błędów, wierzycielka, spadkodawczyni, spadkobierca, ustępstwo, strona ugody, skuteczne uchylenie, pismo o uchyleniu, oświadczenie o uchylenie, ugoda pozasądowa, treść ugody, druga rata, data zawarcia ugody, nieruchomość, darowizna, dzień wniesienia powództwa, powództwo do dnia zapłaty
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, pozew, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, skutek ugody, pająk, błąd, stosunek prawny łączący strony, warunek ugody, roszczenie
Zobacz»

VI GC 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pozwany, nieważność ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, świeca, znicz, zakup, towar, wykonanie ugody, wartość zamówienia, pozwany, kara umowna, świadek, współpraca, nieważność ugody, treść ugody, asortyment, podgrzewacz, rozprawa w dniach, dowód z zestawienia, zawarcie ugody, złożone zamówienie, nienależyte wykonanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Trojanowski
Data wytworzenia informacji: