Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 470/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-06-21

Sygnatura akt VI Ka 470/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący SSO Kazimierz Cieślikowski

Sędziowie SSO Grzegorz Kiepura (spr.)

SSO Arkadiusz Łata

Protokolant Barbara Szkabarnicka

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r.

przy udziale Krystyny Marchewki Prokuratora Prokuratury Okręgowej w G.

sprawy C. S. ur. (...) w A., B.

syna F. i A. zd. K.

oskarżonego z art. 291§1kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 21 stycznia 2016 r. sygnatura akt IX K 51/14

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 § 1 kpk

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zmienia uzasadnienie zaskarżonego wyroku w ten sposób, że na stronie 3 uzasadnienia w wersie 18 od góry wykreśla zwrot „Na utrzymaniu dzieci”;

3.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, obciążając jego wydatkami Skarb Państwa.

VI Ka 470/16

UZASADNIENIE

C. S. został oskarżony o to, że w dniu 18.10.2006r. w G., po wpłynięciu na jego konto nr (...) w (...) Bank (...) S.A. w W. pieniędzy w kwocie 12.200 zł (3.054,20 EUR), z rachunku klientki banku (...) S.A. E. S., przelanych na skutek zmian w zapisach systemu informatycznego banku, dokonanych bez upoważnienia przez nieustalonego sprawcę, godząc się na to, że środki te mogły zostać przesłane na jej rzecz bez zgody i wiedzy nadawcy podanego w tytule przelewu, uzyskał nad nimi władztwo i następnie postępował z nimi jak właściciel, wpłacając je na oprocentowaną lokatę terminową w walucie EURO, a następnie wypłacając je ze swojego rachunku bankowego, tj. o czyn z art. 291 § 1 kk.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 21.01.2016r. oskarżony został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Apelację od tego wyroku wywiódł oskarżony, który zaskarżył orzeczenie w części zarzucając mu brak jednoznacznego określenia strony pokrzywdzonej w sprawie oraz błąd w uzasadnieniu polegający na zamieszczeniu w jego treści zwrotu „na utrzymaniu dzieci”. Skarżący wniósł o odniesienie się co do przedstawionej strony pokrzywdzonej w sprawie oraz o usunięcie z uzasadnienia wyroku zwrotu „na utrzymaniu dzieci”. W pozostałym zakresie wniósł o utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy.

Apelacja okazała się zasadna jedynie w części dotyczącej uzasadnienia wyroku. Na stronie 3 uzasadnienia (k. 702) sąd pierwszej instancji zawarł zwrot „Na utrzymaniu dzieci”. Sformułowanie to mogłoby sugerować, iż oskarżony pozostaje na utrzymaniu swych dzieci. Tymczasem z danych osobo poznawczych znajdujących się na kartach 204 i 443a z akt wynika, że oskarżony ma na utrzymaniu dwoje dzieci. Z tego też względu uzasadnienie zaskarżonego wyroku należało zmienić poprzez wykreślenie z jego treści zwrotu „Na utrzymaniu dzieci”, zgodnie z wnioskiem odwołującego się.

Część dyspozytywną zaskarżonego wyroku należało utrzymać w mocy. Podkreślić należy, że oskarżony został uniewinniony od popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia. Uniewinniając oskarżonego sąd pierwszej instancji nie był uprawniony do modyfikacji treści zarzutu sformułowanego w skardze prokuratora. Dlatego też orzeczenie sądu rejonowego należało uznać za prawidłowe. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w części dyspozytywnej wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Gowin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Cieślikowski,  Arkadiusz Łata
Data wytworzenia informacji: