Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 203/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-03-31

Sygn. akt IV K 203/13

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Adam Chodkiewicz

Protokolant: B. K.

w obecności Prokuratora Andrzeja Zięby

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2014 r. sprawy

K. L. (L.),

urodz. (...) r. w S.

syna B. i W. zd. S.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28.10.1992 r. sygn. akt III K 392/92 za:

- przestępstwo z art. 208 dkk, art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk i art. 58 dkk popełnione w okresie 4.08.1991 r., 13-24.11.1991 r., 2.01-1.02.1992 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 20.000.000 st. zł,

- przestępstwo z art. 212 § 1 dkk popełnione w dniu 7.01.1992 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary połączono, orzekając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

II.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 20.10.1995 r., sygn. akt III K 115/95 za przestępstwo z art. 208 dkk, art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk art. 58 dkk i art. 60 § 1 dkk, popełnione w okresie od 17.08.1994 r. do 25.08.1994 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 800 zł;

III.  Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 19.11.2002 r., sygn. akt III K 1076/01 za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i art. 64 § 2 kk popełnione w dniu 26.10.1999 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt IX K 1352/05, za przestępstwo z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19.07.2005 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

V.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 18.12.2008 r., sygn. akt III K 759/08, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 31.05.2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

VI.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 3.02.2009 r., sygn. akt IX K 1590/08 za czyn z art. 178a § 2 kk popełniony w dniu 3.07.2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wysokości 60 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważnej kwocie 10 zł;

postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 29.05.2012 r. sygn. akt IX 1 Ko 471/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 9.11.2013 r. sygn. akt IX 1 Ko 3652/13 umorzono postępowanie wykonawcze;

VII.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 15.09.2009 r., sygn. akt III K 1048/08 za przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie 5-11.06.2007 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

VIII.  łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 25.02.2010 r., sygn. akt III K 748/09, łączącym kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Bielsku Białej w sprawach sygn. akt III K 759/08 i III K 1048/08, na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

IX.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 8.07.2010 r., sygn. akt IX K 1508/10 za przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 30.05.2007 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

X.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 5.09.2011 r., sygn. akt III K 763/11 za przestępstwo z art.13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 29.04.2011 r. na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności;

XI.  Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16.01.2012 r., sygn. akt IV K 179/11 za ciąg przestępstw z art.13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnionych w dniach 5.06.2007 r. i 8.06.2007 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wysokości 70 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważnej kwocie 10zł;

XII.  Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 24.07.2012 r., sygn. akt IX K 1275/11za :

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w dniach: 18/19.12.2010 r., 21.01.2011 r., 10-25.03.2011 r., 25.-29.03.2011 r. 29/30.03.2011 r., 31.03-1.04.2011 r., od marca 2011 r. do 2.04.2011 r., pomiędzy marcem a kwietniem 2011 r., 3-28.04.2011 r., 21/22.04.2011 r., na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnionych od marca 2011 r. do 2.04.2011 r. i 11-18.03.2011 r. na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione 25/26.03.2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

które to kary połączono, orzekając karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeka :

1. na mocy art. 85 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 569 § 1 kpk łączy wyżej opisane w punktach: V, VII i IX wyroki i orzeka wobec skazanego K. L. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2. na mocy art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 569 § 1 kpk łączy wyżej opisane w punktach: X i XII wyroki i orzeka wobec skazanego K. L. karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

3. na mocy art. 577 kpk ustala, iż zaliczeniu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 podlega okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, sygn. akt IX K 1508/10 od 29.04.2011 r. do 29.07.2012 r.

4. na mocy art. 577 kpk ustala, iż zaliczeniu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt 1 podlega okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego w Bielsku Białej sygn. akt III K 763/11 od 29.07.2012 r. do 29.12.2013 r. , Sądu Rejonowego w Bielsku Białej sygn. IX K 1275/11 od 29.12.2013 r. do nadal;

5. pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach pozostawia do odrębnego wykonania;

6. na mocy art. 572 kpk umarza postępowanie o objęcie wyrokiem łącznym wyroków wyżej opisanych w punktach I, II, III, IV, VI, XI;

7. na mocy art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. R. kwotę 120 zł + 23 % VAT łącznie 147,60 (sto czterdzieści siedem zł 60/100 gr) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

8. na mocy art. 624 § 1 kpk zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt IV K 203/13

UZASADNIENIE

K. L. został skazany prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 28.10.1992 r. sygn. akt III K 392/92, za:

- przestępstwo z art. 208 dkk, art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk i art. 58 dkk popełnione w okresie 4.08.1991 r., 13-24.11.1991 r., 2.01-1.02.1992 r. na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 20.000.000 st. zł,

- przestępstwo z art. 212 § 1 dkk popełnione w dniu 7.01.1992 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

które to kary połączono, orzekając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności;

II. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 20.10.1995 r., sygn. akt III K 115/95 za przestępstwo z art. 208 dkk, art. 11 § 1 dkk w zw. z art. 208 dkk art. 58 dkk i art. 60 § 1 dkk, popełnione w okresie od 17.08.1994 r. do 25.08.1994 r. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 800 zł;

III. Sądu Rejonowego w Bielsku Białej z dnia 19.11.2002 r., sygn. akt III K 1076/01, za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 283 kk i art. 64 § 2 kk popełnione w dniu 26.10.1999 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

IV. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 10.01.2006 r., sygn. akt IX K 1352/05, za przestępstwo z art. 278 §1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 19.07.2005 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

V. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 18.12.2008 r., sygn. akt III K 759/08, za przestępstwo z art. 286 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 31.05.2007 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

VI. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 3.02.2009 r., sygn. akt IX K 1590/08, za czyn z art. 178a § 2 kk popełniony w dniu 3.07.2008 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat oraz grzywnę w wysokości 60 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważnej kwocie 10 zł;

postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 29.05.2012 r. sygn. akt IX 1 Ko 471/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 9.11.2013 r. sygn. akt IX 1 Ko 3652/13 umorzono postępowanie wykonawcze;

VII. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 15.09.2009 r., sygn. akt III K 1048/08, za przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie 5-11.06.2007 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

VIII. łącznym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 25.02.2010 r., sygn. akt III K 748/09, łączącym kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Bielsku Białej w sprawach sygn. akt III K 759/08 i III K 1048/08, na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

IX. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 8.07.2010 r., sygn. akt IX K 1508/10, za przestępstwo z art. 297 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 30.05.2007 r. na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności;

X. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 5.09.2011 r., sygn. akt III K 763/11, za przestępstwo z art.13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 29.04.2011 r. na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności;

XI. Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16.01.2012 r., sygn. akt IV K 179/11, za ciąg przestępstw z art.13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnionych w dniach 5.06.2007 r. i 8.06.2007 r., na karę 2 lat pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat oraz grzywnę w wysokości 70 stawek dziennych przy przyjęciu jednej stawki za równoważnej kwocie 10zł;

XII. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 24.07.2012 r., sygn. akt IX K 1275/11, za:

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnionych w dniach: 18/19.12.2010 r., 21.01.2011 r., 10-25.03.2011 r., 25.-29.03.2011 r. 29/30.03.2011 r., 31.03-1.04.2011 r., od marca 2011 r. do 2.04.2011 r., pomiędzy marcem a kwietniem 2011 r., 3-28.04.2011 r., 21/22.04.2011 r., na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

- ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnionych od marca 2011 r. do 2.04.2011 r. i 11-18.03.2011 r. na karę 1 roku i 1 miesiąca pozbawienia wolności;

- przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione 25/26.03.2011 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

które to kary połączono, orzekając karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

K. L. wystąpił z wnioskiem o wydanie wyroku łącznego w stosunku do wyroków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawach o sygn. akt IX K 1508/10, III K 763/11, IX K 1590/08 i IX K 1275/11.

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk sąd wydaje wyrok łączny jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Karę łączną sąd orzeka jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu (art. 85 kk).

Przepis art. 85 kk stanowi, iż przesłanką konieczną dla orzeczenia kary łącznej jest popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok. Zawarty w art. 85 k.k. zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (uchwała SN z dnia 25.02.2005 r. I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13).

Chronologicznie pierwszy wyrok wobec K. L. zapadł przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej w dniu 28.10.1992 r. r. w sprawie o sygn. akt III K 392/92. Wyrok ten nie może być objęty wyrokiem łącznym, gdyż przestępstwa, za które K. L. został skazany kolejnymi wyrokami, popełnione zostały po wydaniu wyroku w sprawie o sygn. akt III K 392/92. Taka sama sytuacja odnosi się do wyroków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawach o sygn. akt III K 115/95, III K 1076/01 i IX K 1352/05.

Warunków do objęcia wyrokiem łącznym nie spełnia też wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 3.02.2009 r. sygn. akt IX K 1590/08. Wprawdzie czyn z art. 178a § 2 kk, za który K. L. wymierzono karę pozbawienia wolności, został popełniony w dniu 3.07.2008 r., czyli przed datą wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 18.12.2008 r. sygn. akt III K 759/08, jednakże z uwagi na nowelizację kodeksu karnego, na mocy której czyn przypisany skazanemu stał się wykroczeniem, a nie przestępstwem, postępowanie wykonawczego wobec niego zostało umorzone (postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 9.11.2013 r. sygn. akt IX 1 Ko 3652/13).

W ocenie Sądu, warunków do objęcia wyrokiem łącznym nie spełnia również wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 16.01.2012 r. sygn. akt IV K 179/11. Wprawdzie i w tym przypadku czyny zabronione zostały popełnione w dniach 5.06.2007 r. i 8.06.2007 r., czyli przed datą wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z 18.12.2008 r. sygn. akt III K 759/08, należy mieć jednak na uwadze, iż wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono skazanemu na okres próby. Zgodnie z art. 89 § 1 kk w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 kk . Z treści art. 69 § 1 kk wynika, iż Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. W niniejszej sprawie, aby możliwym było zastosowanie wobec K. L. art. 89 § 1 kk koniecznym byłoby uprzednie orzeczenie kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze nie przekraczającym 2 lata. Pozostaje również rozważenie sytuacji odwrotnej, albowiem zgodnie z art. 89 § 1a kk (który wszedł w życie z dniem 8.06.2010 r.) w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. W tym miejscu należy powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28.11.2013 r. z której wynika obowiązek porównania stanu normatywnego przed i po 8.06.2010 r. Wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 89 § 1a doprowadziło zatem do zmiany normatywnej w zakresie, w jakim powstała konieczność każdorazowego orzekania kary łącznej, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 85 k.k., niezależnie od zastosowanego środka probacyjnego co do którejkolwiek z kar orzeczonych za pozostające w zbiegu realnym przestępstwa, tym samym wpływając na treść normy uprzednio dekodowanej w oparciu o art. 89 § 1 k.k. Zmiana wykładni art. 85 k.k. w zw. z art. 89 § 1 k.k. jest więc wynikiem dokonanej zmiany normatywnej, co musi pociągnąć za sobą, w przypadkach tego wymagających, odwołanie się do zasady wyrażanej w art. 4 § 1 k.k. Sąd, stosując w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego unormowanie z art. 4 § 1 k.k., powinien, ustalając, która z ustaw jest względniejsza dla sprawcy, porównać stan normatywny z dnia orzekania oraz stan normatywny z czasu popełnienia każdego z przestępstw pozostających w realnym zbiegu (uchwała SN z 28.11.2013 r. sygn. akt I KZP 13/13). W świetle tego stanowiska, oczywistym jest, że niekorzystnym byłoby zastosowanie wobec K. L. normy art. 89 § 1a kk.

Z wyżej wskazanych powodów, Sąd na mocy art. 572 kpk umorzył postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym w/w wyroków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej i Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Warunki do objęcia wyrokiem łącznym spełniają natomiast wyroki Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawach o sygn. akt III K 759/08, III K 1048/08 i IX K 1508/10, albowiem czyny popełnione w sprawach o sygn. akt III K 1048/08 i IX K 1508/10 zostały popełnione w okresie 5-11.06.2007 r. i 30.05.2007 r., czyli przed datą wyroku z dnia 18.12.2008 r. w sprawie o sygn. akt III K 759/08.

Również warunki do objęcia wyrokiem łącznym spełniają wyroki Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w sprawach o sygn. akt III K 763/11 i IX K 1275/11, albowiem czyny popełnione w sprawie o sygn. akt IX K 1275/11 zostały popełnione w okresie od 18/19.12.2010 r. do 28.04.2011 r., czyli przed datą wyroku z dnia 5.09.2011 r. w sprawie o sygn. akt III K 763/11.

W powyższych przypadkach Sąd mógł orzec dwie kary łączne.

Mając powyższe na uwadze, Sąd wydał wyrok łączny i w miejsce orzeczonych we wskazanych wyrokach kar jednostkowych pozbawienia wolności, wymierzył skazanemu jedną karę łączną w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz drugą karę łączną w wymiarze 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Przepisy kodeksu karnego stanowią, iż Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzekając karę łączną, Sąd kieruje się dyrektywami określonymi w art. 86 § 1 i 2 kk. Zgodnie z tym przepisem Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny albo 15 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z w/w dyrektywą, w przypadku skazanego K. L., Sąd mógł orzec pierwszą karę łączną w wymiarze od 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, a drugą karę łączna w wymiarze od 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Wymierzając skazanemu kary łączne pozbawienia wolności, Sąd brał pod uwagę właściwości i warunki osobiste skazanego, a także jego zachowanie po wydaniu wyroków skazujących. Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w G. wynika, że zachowanie i funkcjonowanie osadzonego w warunkach izolacji więziennej jest pozytywne. Raz był karany dyscyplinarnie, za to 8 razy był nagradzany regulaminowo. Obecnie proces resocjalizacji skazanego przebiega poprawnie. Sąd nie ma zastrzeżeń co do rzetelności wydanej opinii o skazanym.

Ratio legis instytucji kary łącznej (wyroku łącznego) polega na tworzeniu korzystniejszej sytuacji prawnej dla skazanego, na odpowiedniej redukcji sumy kary podyktowanej względami humanitarnymi. W ocenie Sądu nie oznacza to jednak, że w przypadku skazanego K. L. należy automatycznie orzec karę łączną przy przyjęciu zasady absorpcji. Decydujące znaczenie przy orzekaniu kary łącznej, ma wgląd na prewencyjne oddziaływanie kary w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. Popełnienie dwóch lub więcej przestępstw jest istotnym czynnikiem prognostycznym, przemawiającym za orzekaniem kary łącznej surowszej od wynikającej z dyrektywy absorpcji. Zasadę absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem w liczbie nie więcej jak dwa, wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania, mimo godzenia w różne dobra osobiste (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt II AKa 59/01).

K. L. został skazany w pierwszym przypadku za 3 przestępstwa, a w drugim przypadku za 4 przestępstwa i ciągi przestępstw. Przestępstwa te nie były czynami jednorodzajowymi i nie zostały popełnione w bliskim związku czasowym. Zachowania skazanego nie były incydentalne. Dlatego też mając wgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, Sąd orzekł kary łączne pozbawienia wolności surowsze niż wynikające z zasady absorpcji.

W ocenie Sądu orzeczone kary łączne pozbawienia wolności są sprawiedliwe. Kary ta uwzględniają właściwości i warunki osobiste skazanego. Ponadto odpowiadają wymaganiom społecznego poczucia sprawiedliwości, stanowiąc adekwatną odpłatę za popełnione przestępstwa. W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie można mówić o nadmiernej surowości kar łącznych. Generalnie sytuacja prawna skazanego z chwilą orzeczenia w wyroku łącznym kar łącznych uległa polepszeniu, albowiem ma on do odbycia karę w sumie o 6 miesięcy krótszą, niż gdyby te kary były wykonywane osobno.

Sąd wyraża przekonanie, że orzeczone kary łączne pozbawienia wolności spełnią wobec K. L. swoje cele, zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej, a poprzez proces resocjalizacji doprowadzą do przestrzegania w przyszłości porządku prawnego przez skazanego.

Sąd na mocy art. 577 kpk ustalił, iż zaliczeniu na poczet kar łącznych pozbawienia wolności podlegają okresy rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawach wymienionych w punktach 3 i 4 wyroku.

Pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w połączonych wyrokach Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. R. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Kosztami postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego Sąd obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Studniarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Chodkiewicz
Data wytworzenia informacji: