Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 30/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-05-13

II C 319/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2012

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna, środek prawny, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna, kara umowna, orzeczenie sądu najwyższego, środek prawny, orzeczenie niezgodne z prawem, prejudykat, państwu szkód, wniesienie skargi, wydanie prawomocnego orzeczenia, zaliczenie świadczenia, zwłoka w zwrocie, syndyk masy upadłości, poprzednik prawny pozwanej spółki, właściwe postępowanie, upadłość likwidacyjna, umowa przedwstępna, świadome skorzystanie, nieruchomość, kontrola orzeczenia sądu
Zobacz»

I ACa 872/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 17 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności, stwierdzenie niezgodności z prawem, prawomocne orzeczenie, wniesienie skargi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności, stwierdzenie niezgodności z prawem, niezgodność orzeczenia z prawem, właściwe postępowanie, prawomocne orzeczenie, orzeczenie niezgodne z prawem, szkoda, wniesienie skargi, skutek wniesienia skargi, spółdzielnia, prejudykat, wyrok z prawem, przyjęcie skargi kasacyjnej, wniesienie skargi kasacyjnej, wykluczenie, wydanie prawomocnego orzeczenia, odszkodowanie, orzeczenie wydane w postępowaniu, apelacja powódki
Zobacz»

II C 410/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • skarga kasacyjna, zielona góra, rolnicza renta, wysokość utraconych dochodów, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, prowadzone gospodarstwo rolne, odszkodowanie od skarbu państwa, planowany rozwój, renta wypadkowa, dochodzenie odszkodowania, szkoda, brak prejudykatu, minister skarbu państwa, utracone korzyści, rozwój gospodarstwa, niekończące postępowanie w sprawie, wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego, stanowiąca różnica, kodeks cywilny, pozwana odpowiedzialność odszkodowawcza
Zobacz»

I ACa 1027/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, skarga kasacyjna, wniesienie skargi, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, pełnomocnik z urzędu, skarga kasacyjna, wniesienie skargi, niecelowość, pozwany, niezgodność z prawem wyroku, dziekan okręgowej izby radców, dobra osobiste, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, podstawa do wniesienia skargi, okręgowa izba radców prawnych, etyka radcy prawnego, podstawa do wyznaczenia, opinia o braku podstaw, zasada należytej staranności, ustanowiony pełnomocnik z urzędu, zawód radcy prawnego, dokonanie wnikliwej analizy, zawarcie oświadczenia
Zobacz»

XV C 174/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, wniesienie skargi, pełnomocnik z urzędu, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniesienie skargi kasacyjnej, skarga kasacyjna, wniesienie skargi, niecelowość, pełnomocnik z urzędu, niezgodność z prawem wyroku, dziekan okręgowej izby radców, pozwany, dobra osobiste, okręgowa izba radców prawnych, potwierdzenie nadania, opinia o braku podstaw, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, podstawa do wniesienia skargi, pismo z dni, etyka radcy prawnego, podstawa do wyznaczenia, zasada należytej staranności, ustanowiony pełnomocnik z urzędu, zawód radcy
Zobacz»

I ACa 857/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 lutego 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wniesienie skargi o stwierdzenie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, pełnomocnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • opinia o braku podstaw, podstawa do wniesienia skargi, wniesienie skargi o stwierdzenie, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, niezgodność z prawem postanowienia, sporządzenie opinii o braku, zasada profesjonalizmu, przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy, postanowienie sądu apelacyjnego, wniosek o przyznanie kosztów, notatka urzędowa, przyznanie kosztów pomocy prawnej, orzeczenie niezgodne z prawem, odmowa przyznania kosztów, pełnomocnik, termin do złożenia opinii, radca prawny w związku, właściwy organ samorządu zawodowego, przyczyna oddalenia wniosku powoda, koszt nieopłaconej pomocy prawnej
Zobacz»

I C 528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • protokół elektroniczny rozprawy, skarga kasacyjna, rzecznik dyscyplinarny, skarga kasacyjna powodów, przesłuchanie powoda, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, przedawnienie roszczeń, przesąd, prezes, przyjęcie skargi kasacyjnej, szkoda, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, orzeczenie wydane w postępowaniu, wniesienie skargi o stwierdzenie, koszt postępowania apelacyjnego, prokuratoria generalna, naprawienie, odpowiedź rzecznikowi, zarzut przedawnienia, proces odszkodowawczy
Zobacz»

VI ACa 1484/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2014

Data publikacji: 15 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, środek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • prejudykat, skarga kasacyjna, orzeczenie niezgodne z prawem, konstytucja rp, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, funkcjonariusz publiczny, orzeczenie sądowe, zasada odpowiedzialności odszkodowawczej, szkoda, rozumienie bezprawności, konieczność istnienia, odpowiedzialność funkcjonariuszy, przesąd, przesłanka odpowiedzialności, pojęcie bezprawności, środek prawny, władza sądownicza, nieprawidłowy wyrok, przyjęcie skargi kasacyjnej, warszawa
Zobacz»

I ACa 1482/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 29 września 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, wniesienie skargi, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • prejudykat, skarga kasacyjna, orzeczenia incydentalne, wniesienie skargi, zaliczenie świadczenia, pozwana spółka, niekończące postępowanie, upadłość likwidacyjna, prezes sądu najwyższego, podstawa odpowiedzialności, orzeczenie sądu najwyższego, syndyk masy upadłości, zarzut prawa materialnego, wniesienie skargi kasacyjnej, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, powództwo syndyka, powszechna kontrola, usprawiedliwiona podstawa, skarb państwa, prawo wniesienia skargi
Zobacz»

I ACa 475/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 21 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • szkoda, gospodarstwo rolne, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, delikt, odszkodowanie, maszyny rolnicze, nieruchomość, wartość przedmiotu sporu, porzeczka, wydanie orzeczenia sprzecznego, skarga kasacyjna, adekwatny związek przyczynowy, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa o uzgodnienie treści, wartość dochodu, skutek wydania, utracony dochód, skarb państwa, charakter adekwatny
Zobacz»

I ACz 16/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 lutego 2013

Data publikacji: 12 marca 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, prawomocny wyrok
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie, wniosek powódki o ustanowienie, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, szkoda wyrządzona przez wydanie, prawomocny wyrok, wydanie prawomocnego orzeczenia, skarga powódki o stwierdzenie, ustanowienie dla powódki, uzyskanie orzeczenia sądu, strona profesjonalnego pełnomocnika, ewentualna skarga, zmiana poprzez ustanowienie, wniesienie przedmiotowej skargi, kwestia ustanowienia, przymus adwokacki, stan majątkowy powódki, możliwość skutecznego dochodzenia roszczenia, potrzeba ustanowienia pełnomocnika, koszt pełnomocnika z urzędu
Zobacz»

I ACa 225/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 marca 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • wniosek restytucyjny, skarga kasacyjna, politechnika, wyegzekwowane świadczenie, komornik, koszt egzekucji, wierzyciel, możliwość dokonania rozbieżnej wykładni, zwrot świadczenia, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, uwzględnienie skargi kasacyjnej, postępowanie egzekucyjne, szkoda, orzeczenie niezgodne z prawem, orzeczenie sądów, rygor natychmiastowej wykonalności, stan poprzedni, orzeczenie wydane w postępowaniu, wniesienie skargi o stwierdzenie, uchylenie wyroku przez sąd
Zobacz»

I ACa 1093/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

skarga kasacyjna, prawomocne orzeczenie, strona środków prawnych, zażalenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, przysługująca strona, środek zaskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • naruszenie podstawowych zasad porządku, konstytucyjna wolność, skarga kasacyjna, prawo człowieka i obywatela, podstawowa zasada porządku prawnego, prawomocne orzeczenie, strona środków prawnych, zażalenie, stwierdzenie niezgodności z prawem, wyjątkowy wypadek, orzeczenie niezgodne z prawem, termin do złożenia zażalenia, szkoda, zaskarżenie orzeczenia o kosztach, przysługująca strona, środek zaskarżenia, wydanie prawomocnego orzeczenia, stawka minimalna, przywrócenie terminów, pierwsza instancja
Zobacz»

I ACa 83/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, środek prawny, skarga kasacyjna, wniesienie skargi o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, środek prawny, skarga kasacyjna, wniesienie skargi o stwierdzenie, kodeks postępowania cywilnego, właściwe postępowanie, orzeczenia incydentalne, odszkodowanie od skarbu państwa, przedawnienie, wydanie prawomocnego orzeczenia, weksel, prejudykat, możliwość wniesienia skargi, prokuratoria generalna, orzeczenie przez sąd apelacyjny, niekończące postępowanie w sprawie, agencja, pozwany skarb państwa, trybunał, ustrój sądów
Zobacz»

I C 593/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 18 marca 2013

Data publikacji: 7 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

sporządzenie skargi, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sporządzenie skargi, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, ustanowienie adwokata z urzędu, spłata za mieszkanie, rzekomy uszczerbek majątkowy, miesiąc od upływu, zdarzenie szkody, możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, prawo orzeczeń sądu, postanowienie o zwolnieniu, wniesienie skargi o stwierdzenie, termin do sporządzenia, pełnomocnik powoda z urzędu, wniosek o ustanowienie adwokata, znak zapytania, obora, legitymacja czynna powodów, adekwatny związek przyczynowy, postanowienie o stwierdzenia nabycia, skuteczne dochodzenie
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna, wniesienie skargi o stwierdzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • podstawa do wniesienia skargi, okręgowa izba radców prawnych, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna, opinia prawna o braku, wniesienie skargi o stwierdzenie, pozwany, podstawa do wyznaczenia, dobra osobiste, etyka, załączenie odpisów, przepis kodeksu postępowania cywilnego, sporządzona opinia prawna, wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, wniosek o zmianę pełnomocnika, naruszenie zasad należytej staranności, wniesienie skargi kasacyjnej, niezgodność z prawem wyroku
Zobacz»

I C 740/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pełnomocnik z urzędu, wniesienie skargi o stwierdzenie, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarga kasacyjna
 • Ważne frazy
  • podstawa do wniesienia skargi, okręgowa izba radców prawnych, opinia o braku podstaw, pełnomocnik z urzędu, opinia prawna o braku, wniesienie skargi o stwierdzenie, zasada należytej staranności, pozwany, niezgodność z prawem wyroku, skarga kasacyjna, sporządzenie opinii o braku, wniesienie skargi kasacyjnej, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, zmiana pełnomocnika z urzędu, wykonywanie zawodu radcy prawnego, areszt śledczy, akt sprawy sądu apelacyjnego, osobiste spotkanie, zasada etyki, stan prawny sprawy
Zobacz»

I ACa 1464/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 7 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga kasacyjna, wniesienie skargi, wznowienie postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prezes sądu najwyższego, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, ocena orzeczenia sądu, skarga kasacyjna, orzeczenie sądu najwyższego, wniesienie skargi, prejudykat, orzeczenia incydentalne, majątek wspólny, powszechna ocena, odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej, oddalenie zażalenia na postanowienie, podział majątku, właściwe postępowanie, niekończące postępowanie w sprawie, pozwany skarb państwa, odrzucenie skargi o wznowienie, podstawa dokonywania, wznowienie postępowania, dokonywanie przez sąd
Zobacz»

VI ACa 1328/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie, pełnomocnik z urzędu, skarga kasacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniesienie skargi o stwierdzenie, podstawa do wniesienia skargi, naruszenie dobra osobiste, pełnomocnik z urzędu, szacunek, skarga kasacyjna, zawód radcy prawnego, pozwany, pozbawienie możliwości obrony praw, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, możność obrony, związek z postępowaniem, niecelowość, tydzień od dnia zawiadomienia, bezpośrednie spotkanie, postępowanie ze skargi, pozbawienie strony możności, opinia o braku podstaw, udzielenie pełnomocnictwa procesowego
Zobacz»

I ACz 317/19

postanowienie

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zażalenie, sporządzenie skargi, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustanowienie adwokata z urzędu, zażalenie, odmowa ustanowienia adwokata, sporządzenie skargi, niezgodność z prawem postanowienia, prawomocne postanowienie sądu apelacyjnego, ustanowienie pełnomocnika z urzędu, udział adwokata, skarga na niezgodność, kończące postępowanie w sprawie, dopuszczalność zażalenia, adwokat w sprawie, oddalenie wniosku o ustanowienie, wniosek o ustanowienie adwokata, głębsza analiza, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, postępowanie procesowe, postępowanie ze skargi, zażalenie na postanowienia, wniosek o ustanowienia pełnomocnika
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyrka
Data wytworzenia informacji: