Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pa 83/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-10-06

III Ca 862/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 lipca 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, nieważność postępowania, zawiadomienie o terminie rozprawy, pozbawienie możności obrony, doręczenie, odbiór pisma, rozprawa wyznaczona na dni, pismo sądowe, pozwany, omawianych naruszeń, przepis kodeksu postępowania cywilnego, poprzedzające wydanie, wiedza pełnomocnika, osoba do odbioru, nieważność postępowania przez pozbawienie, pozbawienie strony pozwanej możności, doręczenie przez sąd pisma, rozprawa w celu przesłuchania, ewentualna wiedza, sposób doręczania pism sądowych
Zobacz»

II Ca 62/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 lipca 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, nieważność postępowania, pozbawienie pozwanej możności obrony, doręczenie, swoboda w sposobie, wadliwość doręczenia, pozbawienie strony pozwanej możności, postępowanie w zakresie rozprawy, wadliwa czynność procesowa sądu, właściwy podpis, zawiadomienie pełnomocnika, obowiązek sądu rejonowego, działanie sądu rejonowego, termin rozprawy, strona pozwana w procesie, nieprawidłowość w doręczeniu, nieważność i przekazanie sprawy, sposób doręczenia, rejonowy wyrok, stwierdzenie wadliwości
Zobacz»

III Ca 1427/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 6 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, możliwość obrony, nieważność postępowania, pozbawienie strony, poprzedzające wydanie, roztrząsanie wyników, możność działania, udział w postępowaniu, brak możności, zamknięcie rozprawy, pozbawienie możności obrony praw, propozycja ugody, następna rozprawa, strona przeciwna, pożyczka, możliwość usunięcia, wadliwość procesowa sądu, weksel, zeznanie powoda i świadek, uchybienie procesowe
Zobacz»

III Ca 1980/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 stycznia 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, zawiadomienie o terminie rozprawy, procesowa gwarancja, pominięcie strony, przepis kodeksu postępowania cywilnego, konkretny przepis kodeksu, możność obrony, pełnomocnik w czynnościach, wpłynięcie do sądu, odbiór pism sądowych, propozycja zawarcia ugody, zniesienie postępowania przed sądem, nieprawidłowość w doręczeniu, pełnomocnik procesowy, podstawa nieważności, zarządzenie o wyznaczeniu, wyznaczenie terminu rozprawy, czynny udział w postępowaniu, osoba upoważniona do odbioru, stwierdzenie nieprawidłowości
Zobacz»

I ACa 549/14

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • weksel, nieważność postępowania, możność obrony, zniesienie postępowania przed sądem, niewłaściwy adres, pozwany, nakaz zapłaty, pozbawienie strony możności obrony, stwierdzenie nieważności, moc nakazu zapłaty, umowa o kredyty, sądowe rozstrzygnięcie, zawiadomienie sądu o zmianie, zawiadomienie o zmianie adresu, zmiana poprzez uchylenie nakazu, umowa kredytu w rachunku, przyczyna konieczna, zamknięcie rozprawy i ogłoszenie, możliwość obrony, prokuratura okręgowa w poznaniu
Zobacz»

III Ca 1034/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, nieważność postępowania, oświadczenie o odrzuceniu spadku, uczestniczka, pozbawienie strony możności obrony, brak testamentu, podjęcie stosownej obrony, konsulat polski, powiadomienie o rozprawie, istotna część, wadliwe postępowanie sądu, krewny spadkodawcy, różnorodny stan faktyczny, krewna spadkodawcy, strona podjęcia, notatka pracownika, dziedziczenie, uchybienie procesowe, dziecko, grono spadkobierców
Zobacz»

VIII Ga 163/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin do ustosunkowania, pozwany, możność obrony, odroczenie rozprawy, złożenie pisma przygotowawczego, fundusz sekurytyzacyjny, nieważność postępowania, zobowiązanie do ustosunkowania, pierwotny wierzyciel, pozbawienie strony możności, fundusz inwestycyjny, pozwany termin, usługa telekomunikacyjna, pismo powoda, termin rozprawy, pełnomocnik z urzędu, pozwana możność, centrum, celu ustosunkowania, następna rozprawa
Zobacz»

III Ca 534/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, nieważność postępowania, konieczność odroczenia rozprawy, jedyna rozprawa, pozbawienie strony możności obrony, baza prawna, zachowek, właściwe zaświadczenie lekarskie, rozprawa z powodu choroby, rozprawa w sprawie, nieobecność strony na rozprawie, pozbawienie pozwanej możności obrony, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, sytuacja orzeczenia, granica apelacji, poprzedzające wydanie, usprawiedliwienie nieobecności, lekarz sądowy, możność działania
Zobacz»

II Ca 945/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, postępowanie na rozprawie, wyrok zaoczny, przelew kwoty pożyczki, rachunek bankowy pożyczkodawcy, pozbawiona możność obrony, zawiadomienie o terminie rozprawy, pozbawienie strony możności obrony, wyciąg z rachunków bankowy, umowa pożyczki, adres, przedłożenie oryginału, pozwany, właściwy rejestr, nieprawidłowość w doręczeniu, spółka komandytowo-akcyjna, sprawa sądu rejonowego, rozprawa na dni, zawarcie umowy, oryginał dokumentów
Zobacz»

VIII Ga 171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 5 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa przewozu, transakcja handlowa, możność obrony, pozwany, nieprawidłowość w doręczeniu, elektroniczne potwierdzenie, zlecenie transportowe, nieważność postępowania, zmarła powódka, zawiadomienie o rozprawie, pozwana możność, odsetka ustawowa za opóźnienie, doręczenie zawiadomienia, faktura vat, potwierdzenie odbioru, data odbioru, sprzeciw od nakazu zapłaty, pozbawienie strony możności obrony, termin rozprawy, przepisie uchybień
Zobacz»

XIII Ga 480/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik powódki, nieważność postępowania, adres dla doręczenia, możność obrony, pozbawienie powódki możności, najem pojazdu zastępczego, nowy adres, śródmieście w łodzi, pozbawienie strony możności obrony, termin rozprawy, doręczenie, pojazd klasy, postępowanie likwidacyjne wypłaty, wypłata części odszkodowania, bezwzględna przeszkoda, dzień najmu pojazdu, postępowanie uchylenia, zgłoszenie dalszych wniosków dowodowych, odpis opinii biegły sądowy, uzasadniona kwota
Zobacz»

X Ga 262/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 maja 2017

Data publikacji: 5 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpis sprzeciwu, nieważność postępowania, zielona góra, mediacja, przyczyna nieważności, możność działania, doręczenie sprzeciwu, pozbawienie powoda możliwości obrony, pozbawienie strony możności, pozbawiona możność, nakaz zapłaty, pozwany, powódkę roszczenia, możność obrony, mediator, prawo w procesie, sprzeciw powódki, sprzeciw powodów, doręczenie, skutkująca nieważność
Zobacz»

III Ca 989/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 7 marca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • doprowadzenie na rozprawę, przesłuchanie świadków, pozbawienie powódki możności obrony, zakład karny, nieobecność powódki, pozbawiona możność obrony, możność działania, termin rozprawy, pozbawienie strony możności, przepis kodeksu postępowania cywilnego, roku rozprawy, czynność dokonana na rozprawie, konkretny przepis kodeksu, celu uczestniczenia, wola uczestniczenia, sprzeczność dokonanych ustaleń, przebywanie powódki, zostanie świadkiem, istotny świadek, rozprawa i przesłuchanie
Zobacz»

V ACa 785/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 13 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, możność obrony, postępowanie w zakresie rozprawy, trybuna, pracownik ochrony, zakończenie meczu, impreza masowa, zapis z monitoringu, działanie pracownika, pozbawienie strony możności obrony, hala sportowa, interwencja, usługa ochrony, termin rozprawy w dniach, opuszczenie hali, podejście pracowników, zniszczone obuwie, cykl imprez, protokół rozprawy, odroczenie rozprawy
Zobacz»

II Ca 1065/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieporadność, nieważność postępowania, pozbawienie strony możności obrony, wymiana okien w mieszkaniu, mieszkanie powoda, zmiana kodeksu cywilnego, szczególny warunek sprzedaży, montaż okna, sprzedaż konsumencka, zachód, uiszczenie zaliczki, pozbawiona możność obrony, wykształcenie podstawowe, prawa mama, skuteczna ochrona praw, umowa montażu, pozbawienie powoda, rozstrzygnięcie o kosztach instancji, zmiana w toku procesu, inteligencja ogólna
Zobacz»

V ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 maja 2013

Data publikacji: 4 września 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • możność obrony, pozwany, nieważność postępowania, faktura, zakup od powoda, awaria samochodu, nieobecność strony, kwota i data, pozbawienie strony możności obrony, część postępowań, pozbawiona możność, nieważność postępowania w myśl, zapłata za odebrany towar, oznaczenie terminu spełnienia świadczenia, strona z powodu choroby, olbrzymia strata, właściwe zaświadczenie lekarskie, dzień ostatniej rozprawy, towar zakupiony u powoda, odebranie bez zastrzeżeń
Zobacz»

VI ACa 1263/12

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 10 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, druga strona odpisu, dowód wysłania, dowód doręczenia, nieważność postępowania z powodu, odpis pisma procesowy, pozbawienie strony możliwości, pozbawiona możność obrony, strona możliwości obrony, pozbawienie strony możności obrony, przesyłka, doręczenie, przyczyną pisma, wezwanie sądu, oświadczenie i twierdzenie, podjęcie przed sądem, warszawa, pismo załączników, sformułowana sentencja wyroku, uznanie w uzasadnieniu
Zobacz»

XIII Ga 115/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lipca 2018

Data publikacji: 19 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, wyznaczenie terminu rozprawy, możność obrony, rozprawa na dni, strona możności obrony, sądzie drugi, posiedzenie jawne, prawa mama, termin rozprawy z zachowaniem, pozbawienie strony, zarzut dotyczące naruszenia prawa, pilny termin, zaskarżony wyrok przez pryzmat, ostatnia rozprawa w sprawie, faktyczna możliwość działania, ostateczne merytoryczne rozstrzygnięcie, zasądzenie kwoty wyższej, pominięcie wartości, składanie kolejnych wniosków, ogół zarzutów
Zobacz»

XXIII Ga 904/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 14 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieważność postępowania, możność obrony, pozbawienie strony możności obrony, na nowo, termin publikacyjny, publikacja orzeczenia, dyspozycja normy, publikacja wyroku, pełnomocnik strony powodowej, przeprowadzenie rozprawy, rozważenie z urzędu, wymóg w sytuacji, pozbawienie możliwości obrony praw, warszawa, sankcja procesowa, strona pozwana możliwości obrony, koper, odraczanie terminów, pozbawienie strony pozwanej możliwości, interes strony
Zobacz»

III Ca 1477/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nieważność postępowania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odroczenie rozprawy, możność obrony, nieważność postępowania, ustanowienie pełnomocnika, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozbawienie strony możności obrony, ważny przegląd techniczny, powoływanie świadków, pozwany, rozsądny powód, podjęcie stosownej obrony, powołany przepis przez sąd, niemożność udzielenia, sformułowanie wniosków apelacji, udzielenie substytucji, wadliwe postępowanie sądu, alternatywny wniosek apelacji, numer, zarzut nieważności, sformułowanie ogólne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Kalinka,  Magdalena Kimel
Data wytworzenia informacji: