Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 128/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-04-02

I C 3836/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 21 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przedmiotowy nakaz zapłaty, termin przedawnienia, klauzula wykonalności przedmiotowej, bieg przedawnienia, komornik, wniosek o nadanie klauzul, roszczenie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, powództwo odszkodowawcze, zgłoszone żądanie, roszczenie ewentualne, nakaz zapłaty sądu rejonowego, postępowanie egzekucyjne, pozew, przerwanie, data nadania
Zobacz»

II Cz 1990/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, postanowienie o nadanie klauzuli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, przyśpieszenie, brzmienie klauzuli, postanowienie o nadanie klauzuli, zachód, wykonalność prawomocna, wpis hipoteki, nowa hipoteka, wzmianka o nadaniu, instytucja prawna, hipoteka przymusowa, służąca do zwalczania, zmiana hipoteki, oryginał orzeczenia, znana instytucja, forma odrębnych postanowień, zakres uprawnienia wierzyciela
Zobacz»

I Cz 133/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, przejście uprawnienia, tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, wniosek o nadanie klauzul, pierwotny wierzyciel, egzekucja, brak oryginału, regulamin urzędowania sądów powszechnych, kwestia techniczna, dłużnik, przejście prawa, akt egzekucyjny, strony wierzycieli, zażalenie wierzycieli, wydanie nowe, ponowne nadanie
Zobacz»

I ACz 1546/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 października 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, postanowienie o nadanie klauzuli, zażalenie na postanowienia, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, powództwo, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, małżonka dłużnika, postanowienie o nadanie klauzuli, zażalenie na postanowienia, tytuł wykonawczy, powództwo opozycyjne, związek małżeński z dłużnikiem, pozbawienie wykonalności, obrona formalna, wnioskodawczyni, małżeński stan, powództwo, zarzut merytoryczny, pozostawanie w związku małżeńskim, udzielenie zabezpieczenia, prawomocny wyrok zaoczny sądu, obrona przed egzekucją, roszczenie o pozbawienie wykonalności, wykonawcza wykonalność, merytoryczna obrona
Zobacz»

VIII Gz 122/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, zażalenie, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, doręczenie wyroku, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, zażalenie, wyrok klauzuli wykonalności, wzmianka o nadaniu, postępowanie zażaleniowe na postanowienie, oryginał orzeczenia, obowiązujący przepis procesowy, wykonawcza wykonalność, wyrok pod nieobecność, uzasadnienie zażalenia, wyrok z uzasadnieniem, brak zasadności roszczenia, pismo do sądu rejonowego, doręczanie pism procesowych, pełnomocnik powodów, osobne powództwo
Zobacz»

I C 1565/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, prawomocność nakazu zapłaty, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, pierwotny wierzyciel, zapłata w postępowaniu upominawczym, data prawomocności, wierzytelność, nakaz zapłaty w postępowaniu, sąd polubowny, wykonawcza wykonalność, organ powołany do rozpoznawania, tożsamość podmiotowa, roszczenie, przerwa biegu przedawnienia, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, odsetka ustawowa za okresy, świadczenie okresowe
Zobacz»

II Ca 323/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, odsetki umowne, zachód, złożenie wniosku o nadanie, wykonawcza wykonalność, nakaz zapłaty, nadanie klauzul wykonalności, roszczenie o odsetki, bieg przedawnienia, dzień opóźnienia, opóźnienie w zapłacie należności, przedawnienie odsetek, wyrok roszczenia, wniosek o nadanie klauzul, tytuł egzekucyjny, wniosek w trybie, uprawomocnienie, dzień złożenia wniosku, odsetka za opóźnienie, wola spłaty zadłużenia
Zobacz»

I ACa 103/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 12 września 2013

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli, powództwo, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, przejście uprawnienia, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli, dokument urzędowy, wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, podstawa powództwa opozycyjnego, powództwo, pozbawienie wykonalności, brak przejścia, umowa nabycia, dłużnik, następca prawny, pozwany, wykonalność wyroku, zmiana stosunku prawnego, trybunał konstytucyjny, koszt procesu instancji odwoławczej
Zobacz»

VIII GCo 173/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2018

Data publikacji: 27 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, bura, nabywcę uprawnienia, dług spadkowy, dział spadków, wnioskodawca w sprawie, spadkobranie, tytuł egzekucyjny, przejście obowiązków na spadkobierców, opatrzenie dokumentów, nakaz zapłaty, postępowanie klauzulowe, przedstawiany dokument, pieczęć sądu, klauzula wykonalności przeciwko spadkobiercom, nabycie spadku, wierzyciel spadkobiercy, spadkodawca, podstawa nadania klauzuli
Zobacz»

I ACa 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lipca 2013

Data publikacji: 11 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik rzeczowy, nieruchomość, południe, małżonek, klauzula wykonalności aktu notarialnego, księga wieczysta, klauzula wykonalności przeciwko następcy, postępowanie egzekucyjne, wpis hipoteki do księgi, tytuł wykonawczy, postanowienie z dni, egzekucja, praga w warszawie, postępowanie o pozbawienie, obrona dłużnika, następca prawny dłużnika, wierzyciel, wykonawcza wykonalność
Zobacz»

IV Cz 359/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 26 czerwca 2013

Data publikacji: 26 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wydanie odpisu, tytuł wykonawczy, związek z przejściem, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny, regulamin urzędowania sądów powszechnych, nowy wierzyciel, pełnomocnik wierzyciela, przejście uprawnienia, urzędowa pieczęć, funkcja postępowania klauzulowego, wniosek wierzyciela o wydanie, przesłanka sprawy, ówczesny wierzyciel, charakter funkcji, koszt poniesiony przez wierzyciela, odpis wypisu, fizyczne połączenie, uchylenie zaskarżonego postanowienia sądu
Zobacz»

II Cz 655/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, zażalenie, postanowienie o nadanie klauzuli, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, zażalenie, postanowienie o nadanie klauzuli, ograniczona kognicja sądu, uchylenie postanowienia o nadaniu, zasadność świadczenia, klauzula wykonalności z urzędu, istnienie i zasadność, nakaz kwot, prawidłowość zaskarżonego postanowienia, podstawa do zakwestionowania prawidłowości, podstawa zażalenia, tytuł egzekucyjny, kognicja sądu w postępowaniu, zasądzony nakaz, kwestia merytoryczna, aktualne brzmienie, zażalenie uczestnika, klauzula wykonalności nakazu zapłaty
Zobacz»

I ACa 510/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 13 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli, pozbawienie wykonalności, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, tytuł egzekucyjny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa cesji, zdarzenie, opole, zobowiązanie powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, pozbawienie wykonalności, zażalenie, postępowanie o nadanie, pozwany, podpis, szczególna forma pisemna, postępowanie egzekucyjne, merytoryczna obrona, wyrok zaoczny
Zobacz»

II Cz 443/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, obecność notariusza, wierzyciel, istnienie i treść, postępowanie elektroniczne, siedziba, system teleinformatyczny, prawo o notariacie, nakaz zapłaty sądu rejonowego, poświadczony dokument, nabywca wierzytelności, okazany dokument, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, własnoręczność podpisu, klauzula wykonalności z przejściem, wyciąg, poświadczanie
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze, dłużnik, przeszkoda w uwzględnieniu
Zobacz»

I ACa 286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, gorzów wielkopolski, przedsiębiorstwo państwowe, postępowanie klauzulowe, nakaz zapłaty, odpłatne korzystanie, oddanie przedsiębiorstwa, następca prawny, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wierzyciel, przejście, przedmiot nadania, wniosek o nadanie klauzul, obowiązek przedsiębiorstwa, komercjalizacja i prywatyzacja, sukcesja, wypis z aktów notarialnych, własność przedsiębiorstwa, zażalenie
Zobacz»

I ACz 1556/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 września 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, egzekucja ze spadku, tytuł egzekucyjny, odpowiedzialność za długi spadkowe, nakaz zapłaty, zasada współwłasności łącznej, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, spis inwentarza spadku, bessa, śmierć dłużnika, składnik majątku osobistego, kraków w dniach, wartość stanu czynnego spadku, współspadkobierca, zażalenie wnioskodawcy, zapłata w postępowaniu upominawczym, przejście obowiązków na spadkobierców, następca prawny, zaskarżone postanowienie
Zobacz»

VIII Gz 29/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 1 marca 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, przejście uprawnienia, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, weryfikacja istnienia, następca prawny wierzyciela, oryginał orzeczenia, obowiązek weryfikacji, fakt zniszczenia, pomoc dokumentu urzędowego, możliwość nadania klauzuli, istnienie uprawnienia, upływ określonego czasu, centrum, zmiana i nadanie klauzuli, wydział gospodarczy w składzie, obowiązek dawania wyjaśnień, przedawnienie, rozstrzygnięcie zaskarżonego orzeczenia, konieczność odtworzenia
Zobacz»

XII Gz 167/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 czerwca 2013

Data publikacji: 17 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty, postanowienie o nadanie klauzuli, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, rejonowy gdańsk, postępowanie o nadanie klauzuli, północ, dopuszczalność egzekucji, tytuł wykonawczy, organ egzekucyjny, nakaz zapłaty, postanowienie o nadanie klauzuli, zażalenie, egzekucja zobowiązania, pierwszy warunek, obrona merytoryczna, zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki, zasadność i wymagalność obowiązku, warunek dopuszczalności, wykonalność prawomocna, ugoda zawarta przed sądem, dłużnik
Zobacz»

I Cz 142/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 15 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, postanowienie o nadanie klauzuli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, warunek formalny wniosku, wymóg dołączenia, zwrot wniosku o nadanie, zaskarżone zarządzenie, wydział cywilny sądu rejonowego, odpis, wniosek w trybie, związek z przejściem, postanowienie o nadanie klauzuli, klauzula wykonalności tytuł egzekucyjny, egzekucja sądowa, przejście uprawnienia, prawidłowy bieg, wierzytelność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Matyasik,  Krystyna Hadryś
Data wytworzenia informacji: