Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pz 30/19 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-05-13

Sygn. akt VIII Pz 30/19

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Grzegorz Tyrka

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. L.

przeciwko T. B.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 19 lutego 2019r. sygn. akt IV P 41/17

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

SSO Grzegorz Tyrka

VIII Pz 30/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2018 roku, w sprawie VIII Pa 78/18 Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda R. L. od wyroku Sądu Rejonowego. Od wyroku nie przysługiwała skarga kasacyjna.

Powód wniósł o ustanowienie pełnomocnika z urzędu dla sporządzenia i wniesienia: a) skargi o wznowienie postępowania, b) skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie IV Po 9/19 Sąd Rejonowy ustanowił dla powoda pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie VIII Pa 78/18 zakończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 15 listopada 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie IV P 41/17 Sąd Rejonowy oddalił wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Na uzasadnienie podano, że powód posiada inne środki prawne do podjęcia próby zwalczania prawomocnego wyroku i w związku z tym nie została spełniona przesłanka zawarta w art. 424 1 § 1 k.p.c.

Powód wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 19 lutego 2019 roku, domagając się ustanowienie pełnomocnika z urzędu do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

zażalenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżone postanowienie jest zgodne z prawem.

Zgodnie z art. 424 1 § 1 k.p.c. można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

Należy powtórzyć za Sądem Najwyższym, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku jest nadzwyczajnym - a więc ex definitione - wyjątkowym środkiem zaskarżenia, przysługującym tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, przez wydanie zaskarżonego wyroku stronie została wyrządzona szkoda. Drugą przesłanką wniesienia skargi jest brak możliwości zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych (zarówno w chwili orzekania co do tej skargi, jak i w przeszłości). Na ogół przyjmuje się, że pojęcie środków prawnych jest szersze od pojęcia środków zaskarżenia. Przez środki prawne należy więc rozumieć nie tylko zwyczajne środki zaskarżenia, czyli środki odwoławcze (apelację i zażalenie), inne środki zaskarżenia (w rozumieniu art. 363 § 1 k.p.c., określane również mianem szczególnych, jak np. sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym) oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia (przede wszystkim skargę kasacyjną i skargę o wznowienie postępowania). Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku jest dopuszczalna, gdy zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze jednego z tak rozumianych środków prawnych nie była i nie jest możliwa (co strona musi wykazać w treści skargi - art. 424 5 § 1 pkt 5 k.p.c.) – postanowienie z dnia 10 kwietnia 2018 roku, w sprawie II BU 1/17.

Skoro istnieje możliwość zmiany lub uchylenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w sprawie VIII Pa 78/18 w drodze skargi o wznowienie postępowania, to niedopuszczalne jest równoczesne składanie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Sąd Rejonowy ustanowił dla powoda pełnomocnika do sporządzenia skargi o wznowienie postępowania w sprawie VIII Pa 78/18.

Sąd Rejonowy prawidłowo uznał, że ustanowienie pełnomocnika do sporządzenia i wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku jest niecelowe (art. 117 § 5 k.p.c.), bowiem na tym etapie niedopuszczalna jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.

Na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. oddalono zażalenie.

SSO Grzegorz Tyrka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gambus
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyrka
Data wytworzenia informacji: