Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1933/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-01-31

Sygn. akt III Cz 1933/16

POSTANOWIENIE

Dnia 31 stycznia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk (spr.)

Sędziowie: SO Anna Hajda

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...)w W.

przeciwko dłużnikowi L. K.

w przedmiocie skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. B. w sprawie o sygn. Km 28/11

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia dłużnika L. K.

od postanowienia Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt I Co 1333/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marcin Rak SSO Magdalena Balion - Hajduk SSO Anna Hajda

Sygn. akt III Cz 1933/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 7 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w (...)odrzucił skargę dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w(...) A. B. w sprawie egzekucyjnej o sygn. akt Km 28/11. W uzasadnieniu wskazał, że dłużnik wniósł skargę na czynność komornika, która została już rozpoznana merytorycznie w postępowaniu pod sygn. I Co 1332/15. Orzeczenie to zapadło na mocy art. 199 § 1 ust. 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie złożył dłużnik. Podniósł, że Sąd nie uwzględnił wielu faktów, które mogą mieć wpływ na decyzję. Wniósł przy tym o przeanalizowanie dokumentacji wierzyciela i komornika co do spłacanego zadłużenia, przeprowadzenie wyceny nieruchomości oraz zbadanie działań komornika co do prawidłowości egzekucji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie mogło zostać uwzględnione.

Stosownie do art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., sąd odrzuci skargę jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

Wskazania wymaga, że przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach zawisła już sprawa ze skargi na czynność komornika sądowego dotycząca wszczęcia przez komornika egzekucji z tej samej, co wskazanej przedmiotowej skardze nieruchomości. W sprawie tej prowadzonej pod sygn. akt I Co 1332/15 w dniu 15 grudnia 2015r. wydano postanowienie o oddaleniu skargi dłużnika. Podkreślić przy tym należy, że treść skargi wniesionej w sprawie o sygn. akt I Co 1332/15 jest tożsama z treścią skargi złożonej w niniejszej sprawie.

W związku z tym, iż dłużnik wniósł skargę na czynność komornika sądowego, która została już merytorycznie rozpoznana w postępowaniu pod sygn. akt I Co 1332/15, rozstrzygnięcie Sądu pierwszej instancji należało uznać za prawidłowe.

Sąd Okręgowy oddalił zatem zażalenie jako bezzasadne na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Marcin Rak SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Anna Hajda

ZARZĄDZENIE

1.  (...);

2.  (...)

3.  (...)

G.,(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Magdalena Balion-Hajduk,  Anna Hajda ,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: